Socratisch dialoog begeleiden

ethiek

Je zoekt een begeleidster voor het voeren van een socratisch dialoog.

Jij beseft dat je geen theoretische filosofie zoekt, noch een debatleidster. Je zoekt geen felle discussies en meningenstrijd. Je zoekt een manier om echt naar elkaar te luisteren, om elkaar te bevragen, om samen te zoeken naar gedeeld inzicht in wat van betekenis is.

Ik ben overtuigd van de kracht van dialogen. Het brengt mensen bij elkaar in plaats van dat zij verdeeld raken.

Waar gaat het om in een dialoog

In een dialoog gaat het om ontmoeten, om luisteren, doorvragen, onderzoeken vanuit levenservaring, betekenissen opbouwen en doorzoeken. Er is in eerste instantie geen noodzaak tot oplossingen, actiepunten, nut of besluitvorming. Het is het stadium daarvoor: oprecht samen zoeken naar gezamenlijk gedragen betekenis.

Mijn inspiratie

Als ik dialogen begeleid haal ik mijn inspiratie uit de socratische traditie (deze methode heb ik samen met een pioniersgroep in de jaren 90 mee verder ontwikkeld) en laat ik me inspireren door oude mysterie vierende tradities, bedoeld om steeds weer te leren van het leven, de verwondering en de weerbarstigheid ervan. Buber, Levinas en belangrijke, maar minder bekende, anderen hebben mij op die weg gezet. Deze inspiraties zet ik in bij mijn dialoogbegeleidingen.

Mijn begeleiding

Ik nodig je uit deel te nemen aan een aantal socratische gesprekregels die zorgen voor een vrije ruimte, ik zorg voor veilige gesprekken waarin iedereen gehoord wordt en waar we op een prettige manier samen op zoek gaan naar gezamenlijk doorleefd inzicht. Soms vraag ik zelf door, soms stel ik voor een andere route te proberen, daar waar het schuurt gaan we de uitdaging aan: ‘hoe zit t nou?’ en uiteindelijk beseffen we dat niets bij voorbaat vastligt.

Train-de-trainers

Ik leer je om zelf een socratisch dialoog te begeleiden. dan ga je een aantal bijeenkomsten met mij aan de slag. Deze trajecten geef ik in professionaliseringstrajecten, vaak voor docenten of zorgmedewerkers,  of voor studenten.

Diner Pensant
De topcombinatie van samen praten en tafelen. Bij iedere gang worden er nieuwe vragen geserveerd. Na een uitgebreid vooroverleg ontwerpt Hella een zorgvuldig opgebouwd vragen-MENU op maat.  Zo ontstaat er rond een thema een dialoog met unieke uitwisselingen en onderzoek. Het thema beklijft, deelnemers kunnen zich het gesprek vaak jaren daarna nog herinneren!

Werken we met één tafel, dan begeleid ik die zelf, bij meerdere tafels worden enkele tafelvoorzitters voorbereid: daar begint de voorpret al.

Als we het groots aanpakken wordt de ruimte thematisch aangekleed en stimuleren we de kok om het thema terug te laten komen in de maaltijd, dat leidt tot allerlei verrassingen!

Ik werk hiervoor graag samen met Saskia Zwolle en/of Rienk Wielenga. Beiden hebben zich in vele Diner Pensants bewezen als kanjers in organiseren, bruggen slaan, spelen en in het inspireren van alle betrokkenen.

Publicaties
zie pagina: Hella van den Elshout

Gewerkt met docenten van hbo’s, mbo’s en universiteiten, met hun leerlingen en studenten, met ambtenaren van ministeries, met waterschapmedewerkers, met vrijwilligers, met verzekeringsmaatschappijen, met pedagogen, met UNESCO, met young professionals, met architecten, met vertrouwenspersonen.