Workshops voor artsen, verpleegkundigen en gezinsmanagers om via moreel beraad helder en doordacht om te gaan met ethische dilemma’s in hun beroepspraktijk

gezondheidszorgGeregeld speelt er een gevoelige ethische kwestie in je werk als arts, verpleegkundige, gezinsmanager, of bestuurder. De kwestie betreft een vraag over medische ethiek, hoe te handelen in een situatie die een patiënt of een gezin betreft, over samenwerking in je team, of het betreft een kwestie tussen meerder partijen, zoals bijvoorbeeld cliëntenraad, ouders/verzorgers, en clienten zelf.

In de kern gaat het om de zorg voor mensen, dat is vanzelfsprekend. Maar in een concrete casus vraag je je af wat goede zorg is. Je ervaart grenzen, je moet wikken en wegen tussen verschillende zorgbehoeften en belangen, tussen wensen en realiseerbaarheid, veranderend beleid, regels, protocollen. Je wilt veiligheid bieden, privacy respecteren, rechten van individuen behartigen en rekening houden met de draagkracht van andere betrokkenen. Je gaat uit van wetenschappelijk rationaliteit, maar je ervaart daar soms grenzen aan. Concrete situaties roepen morele vragen op.

Ik help om via een zorgvuldig denk- en afwegingsproces om tot werkbare conclusies te komen.

Kijk ook bij mijn workshop Socratisch Motiveren!

Ik werk met NSPOH artsen (GGD , donorartsen en militaire artsen) , Jeugdzorg medewerkers, GGZ verpleegkundigen, GGZ artsen, Nederlandse Vereniging voor Huisartsen, Jeugdzorgacademie