Moreel beraad

workshop-moreelberaad-filosofie

 

 

 

 

Met de workshop moreel beraad bied ik een praktische methode om vragen rond een organisatie thema, of over ethiek, integriteit of een sociaal veilige werkomgeving constructief (en plezierig) met elkaar te bespreken.

Deel je mijn verbazing hoe vaak er in een organisatie of een team ‘om de hete brij wordt heen gedraaid’? Deelnemers voelen dat er een kwestie of vraag ligt die ethisch van aard is, die raakt aan integriteit, die verder gaat dat de snelle oplossing, maar die niet helder besproken wordt. De kwestie verdwijnt in de waan van de dag onder tafel, in praktische snelle oplossingen, of wordt in een beleidsstuk afgevinkt. Er is geen tijd en aandacht voor, of de competentie ontbreekt om er constructief iets mee te doen. Je verliest je in het eindeloos uitwisselen van meningen en standpunten. Je weet niet hoe je samen zorgvuldig kunt verder komen. Of je herkent dat in jouw organisatie wel integriteitbeleid is, maar dat het niet leeft.

Met de methode moreel beraad sluit ik grote vragen aan bij ervaringsvragen, bij dilemma’s, bij keuzemomenten, of bij lastige situaties van de deelnemers zelf. Daar haal ik bruikbare impliciete inzichten naar boven waarop we verder bouwen. De gesprekshóuding, hoe bevragen we elkaar en hoe ben ik bereid zelfstandig te blijven nadenken, speelt daarbij een even belangrijke rol. Ik werk interactief en vragenderwijs aan gezamenlijke helderheid.

Zie op de pagina HOME  bij vragen voor meer informatie.

De methode moreel beraad  wordt ook wel ‘Morele oordeelsvorming‘ genoemd.  In 2003 ben ik door Nijerode University European Business Ethics Institute gecertificeerd als trainster morele oordeelsvorming en heb als zodanig voor tientallen organisaties gewerkt.

Omdat ik vanuit een filosofische achtergrond werk, wordt deze methode door mij verfijnd door de socratische vraag- en onderzoeksmethode. Daarmee voorkom ik dat we een stappenplan toepassen als een methodiek die buiten onszelf blijft. Moreel beraad is meer dan een techniek, meer dan een stappenplan. Het doet een beroep op wie je bent en wil zijn.

We zoeken naar kennis die geïntegreerd is -of kan worden- zowel in jouw handelen als in de organisatie. Organisatiewaarden en -betekenissen gaan pas leven door ze te verbinden aan keuzes in de dagelijkse praktijk.

Hella van den Elshout

Deze training geef ik eveneens in de vorm socratisch motiveren. Werken met een ongemotiveerde client of zelf je motivatie verliezen vraagt om bezinning. Wellicht kun je de ander en jezelf andere vragen stellen en uit de discussiehouding en overtuiging blijven. Niet gemotiveerd zijn blijkt vol betekenis te zitten waar je wel degelijk wat mee kunt

Ik geef socratisch motiveren op terugkerende basis aan jeugdzorg medewerkers, gedragsdeskundigen en psychologen.

Hella van den Elshout

 

 

Zie onder sectoren waar ik gewerkt heb met mijn workshops,