Socratisch Motiveren

Socratisch motiveren

werken-met-grote-groepen-moreel-beraad-filosofie

Iedere professional in de zorg of het onderwijs kent wel zo’n cliënt of leerling: iemand die niet of moeilijk te motiveren is, die aan een situatie niets lijkt te willen veranderen. Wat moet je dan, eindeloos doorzetten, proberen te overtuigen, opgeven, dwang inzetten? Wat betekent ‘helpen’ in zo’n geval eigenlijk?

Of de andere kant van deze medaille; in bepaalde werksituaties verlies jij zelf de motivatie. Je ziet en verwacht geen verbetering, jij vraagt je af wat je rol is en wat de zin is van je acties. Je merkt dat het motiveren je teveel energie kost.

In deze workshop gaan we onze aannames van waaruit wijzelf reageren en handelen onderzoeken. We kijken hoe niet-gemotiveerd-zijn iets anders betekent dan niet-willen. De cliënt wil wel iets, maar wil dat wellicht vanuit een andere betekenis en zingevingcontext dan van hem of haar verwacht wordt. Jij wil helpen, maar ervaart geen zinvol resultaat. Hoe blijven we uit de impasse en blijven we zelf gemotiveerd?

Je leert vragen te stellen vanuit een filosofische socratische grondhouding, zodat je bepaalde denkpatronen van jezelf kunt onderzoeken of doorbreken. Je leert hoe je in verbinding kunt blijven met je eigen motivatie en je leert jouw eigen ideeën over wat je waardevol, goed, nuttig, belangrijk en rechtvaardig vindt te onderzoeken, te bevestigen of te herijken. Laat je verrassen door nieuwe input.

Blijf dicht bij je eigen motivatie en spaar energie vanuit het motto: ken u zelf, help een ander!

Gewerkt met docenten, sph verpleegkundigen, jeugdhulpverleners, psychologen, pedagogen.