Workshops voor docenten en schoolbestuurders om besluitvaardig om te gaan met lastige situaties binnen de school.

onderwijs-moreel-beraad-filosofie

Als docent of als schoolbestuurder krijg je – zoals vaak genoemd – ‘de hele samenleving binnen’. Dus ook verschillende morele visies en normen en waarden. Dat roept ethische kwesties op, die zich alledaags voordoen in je klas, naar een individuele leerling toe, tussen groepen, tussen medewerkers onderling, of voor jou als bestuurder en als verantwoordelijke voor de school als gemeenschap.

Er worden grote woorden gebruikt, visies, principes, gelijkheid, respect, veiligheid, normen en waarden. Maar die helpen je soms niet in een situatie die vraagt om duidelijkheid en om een grens. Wat doe je nu in deze concrete situatie en waarom? Handhaaf ik de regel, maak ik een uitzondering? Hoe kan ik rekening houden met alle betrokkenen en wat is het beste besluit? Hoe voer ik er een werkbaar gesprek over?

Als het niet helder wordt kan ik ondersteuning bieden. Door duidelijk te zijn in je denken en handelen kun je een (moreel) voorbeeld zijn. Dat draagt bij aan de positieve en zelfbewuste invulling van je pedagogische rol.

  • Daarnaast werk ik in het onderwijs met beroepsethiek en wetenschapsfilosofie voor studenten van universiteiten. Zie daarvoor de rechter menubalk: Wetenschapsfilosofie en beroepsethiek.

Gewerkt met; docenten van ROC’s (Amsterdam, Den Haag), docenten, leidinggevenden en college van bestuur van HBO’s (Utrecht, Deventer, Den Haag, Arnhem, Rotterdam) en hun studenten, Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen, Verenigingen van schoolbesturen bijzonder onderwijs, Nidos.