Socratische basisvaardigheden

wetenschapsfilosofie-beroepsethiek      Workshop Socratische basisvaardigheden 

Deze workshop leert je om vraagtechniek uit de methode van het Socratisch gesprek toe te passen in je eigen werk.

Vaak denken we dat we nadenken en samen reflecteren, maar vaak is dat niet het geval; We schieten in onze eerste gedachte, in een mening, een aanname en vooronderstelling of een spontaan niet gereflecteerd gevoel. Een gezamenlijk gesprek is dan een schijngesprek: we denken samen niet na, we wisselen gedachten uit of proberen ons gelijk te halen. Soms vanuit de goede bedoeling dat we denken dat we het beter weten. Dat kan, maar valt ook te betwijfelen.

We hebben soms niet meer de vaardigheid om vooropgestelde ideeën op te schorten, om te vertragen, om verdiepende vragen te stellen. Een gesprek draagt dan niet bij om jezelf en een ander te helpen om inzicht te krijgen in de kwestie die bevraagd wordt.

Socratische gesprekstechnieken helpen je dat te leren. Het gaat er om een heleboel niet te doen, om veel te laten, maar om wel precies de juiste vragen te stellen vanuit inzicht in de opbouw van een socratisch gesprek en inzicht in je eigen valkuilen. Als je dat kunt weet je een vrije ruimte te scheppen waarin gesprekspartners zich werkelijk gehoord voelen en geholpen worden om verheldering te vinden in de vraag die ter tafel ligt. We leren het in deze workshop al doende.

Socratische gesprekstechniek, komt voort uit het vakgebied van filosofie en is een methode die andere gesprek- of vraagmethodes kan verdiepen, omdat deze methode een grondslag vormt, waarop andere gesprekstechnieken en therapieën voortgebouwd zijn, zoals Moreel Beraad, NLP, Geweldloos communiceren en diverse coaching en communicatiemethodieken. Door de basis goed te kunnen beoefenen worden andere methodes makkelijker en scherper toepasbaar.

WORKSHOPS

Socratische Basisvaardigheden, deze workshop duurt een dag, of in verkorte vorm met voorbereiding, een dagdeel. Ik geef deze in een professionele setting in company.

Diner Pensant en Promenade Pensante. Workshops in informele setting, bijvoorbeeld als een Diner Pensant, met net zoveel niveaus van vragen als gangen in het menu, of als Promenade Pensante, met een wandeling. Dit in de geest van Socrates, die zijn dialogen ook alleen voerde tijdens een maaltijd of een wandeling, gezien de verkwikkende werking voor lichaam en geest en voor het samenzijn. De uitgangsvraag zet de toon en deze stem ik af met de opdrachtgever.

Hella begeleidt een gesprek  Het kan zijn dat je een specifiek vraagstuk met een team wilt onderzoeken. Ik begeleid in zo’n geval zelf dat socratisch onderzoek.

Daarnaast kun je me inzetten voor een workshop Socratisch Motiveren of train de trainer in het begeleiden van een Socratisch gesprek.  Bel of mail me als je meer wilt weten over mogelijkheden.

Gewerkt met artsen, schoolbesturen, aannemers in wegenbouw, studenten, rechters, gedragspsychologen, managers, young professionals en vele anderen.