Workshop voor rechters als collegiaal beraad.

 

rechtspraak-moreel-beraad-filosofieAls rechter of griffier bent u door de wol geverfd in het zorgvuldig nadenken, argumenteren en afwegen. Maar de werkdruk maakt het soms onmogelijk om met collega’s grondig een aantal randgebieden van uw vak en bijbehorende vragen te onderzoeken.

Het moreel beraad heeft bij u dan ook meer de vorm van een collegiaal beraad. Met geregeld de verzuchting: konden we dit maar vaker doen.

En inderdaad, soms ben ‘je’ –zoals op de rest van mijn site- ineens een u. Dat doe ik als ik u aanspreek in uw ambt, vanuit respect voor de verantwoordelijkheid van uw functie. Tenzij we in het collegiaal beraad anders afspreken…

Gewerkt met kantonrechters, strafrechters, civiele rechters, bestuursrechters, jeugd- en familierechters, vreemdelingrechters en hun secretarissen en griffiers