Wetenschapsfilosofie en beroepsethiek

Elshout filosofie ethiek

 

Jij als student beseft dat je vak niet waarde neutraal is, of je nou studeert voor een technisch vak, een ontwerpersvak, voor een medisch beroep, of dat je een futur planet studie doet. Voor jou als student heb ik nog wel wat vragen en voorbeeldsituaties om je denken te blijven prikkelen.

Ik leer je dat redeneren goed is ( jullie zijn daar meesters in), maar niet genoeg. Je zult de juiste argumenten van de drogredeneringen moeten kunnen onderscheiden en het verschil kunnen zien tussen verschillende ethische standpunten en stromingen. Dit om zorgvuldig ethisch te denken, te oordelen en doordachte beslissingen te kunnen nemen op jouw vakgebied. Daarbij hoort, dat je je kunt inleven in alle betrokkenen, dat je kunt afwegen en dat je weet op grond waarvan. Soms heb je wat lef nodig om te gaan staan voor je eigen standpunt, soms vraagt een situatie om bijstelling van je eerste oordeel, of om wat aanpassing aan andere betrokkenen, dat hoort er allemaal bij.

Op de universiteit krijg je ook les in wetenschapsfilosofie. Je leert de criteria voor wetenschappelijke integriteit en je denkt na over je rol in de samenleving. Ik laat je worstelen met voorbeeldcasussen uit de praktijk. Voorbeelden waarin je wetenschappelijke integriteit of een andere maatschappelijk ethische vraag ter discussie staat en die van jou een keuze vraagt: wat doe jij? Dit alles vanuit het motto: makkelijker ga ik het jullie niet maken, doordachter wel.

Gewerkt met studenten biomedische wetenschappen, futur planet studies, beta gamma studies, psychobiologie, biologie en dubbele bachelors studenten geneeskunde/ bio medisch op de UvA. Daarnaast met studenten van de TU Delft en TU Eindhoven.
Tot en met 2023 begeleidde ik de werkcolleges van de hoofddocenten Henriette Bout en Dirk Hilbers in hun programma beroepsethiek en wetenschapsfilosofie.