Ambtelijk – Defensie – Politie

Workshops voor ambtenaren, politie- en defensiemedewerkers

Ambtelijk–Politie-Defensiemoreel-beraad-van-den-elshout

In dit beroep ben je dienstbaar aan de samenleving en aan besluiten van de politiek. Daarbij heb je in je werk specifieke kennis van je vakgebied, waardoor de ervaring leert, dat het in je dagelijkse werkpraktijk vaak aankomt op een eigen afweging maken en op inschattingsvermogen.
Soms doet zich dan een spagaat voor: kies je voor het ene of andere belang, handhaaf je de regel strak, of beweeg je mee. Maak je iets bespreekbaar of houd je je mond. Is de klant koning of weegt het algemeen belang en wat betekent dat dan? Kun je voorkomen je advies te kleuren, ben je loyaal aan bestuurlijke druk of geef je tegenwicht, wat is collegialiteit? En nog veel meer.

Je handelt vanuit integriteit, dat lijdt geen twijfel, maar de werkpraktijk is vaak niet eenduidig en vraagt om jouw helder beoordelingsvermogen. Regels en procedures helpen niet altijd, sterker nog, ze veroorzaken soms het tegendeel van wat je nastreeft. Een moreel beraad creeert de ruimte om dergelijke situaties op een constructieve manier te bespreken.

 

En soms ben ‘je’ een ‘u’. Bijvoorbeeld in uw ambt als generaal. Vanuit respect voor de verantwoordelijkheid van uw ambt binnen de rechtstaat. Tenzij we afspreken te tutoyeren in de loop van het collegiaal beraad…

Gewerkt met:
  • Ambtenaren op ieder niveau: secretarissen, juristen, handhavers, buitendienstmedewerkers, managers, ICT’ers, brandweer, bestuursadviseurs, etc. Voor tientallen gemeentes, voor provincies en ministeries.
  • Burgemeesters, wethouders, raadsleden, Commissarissen van de Koning en gedeputeerden
  • Defensiemedewerkers, militairen, kolonels en generaals van Luchtmacht, Landmacht en Marine
  • Politieagenten en hun leidinggevenden
  • Marechaussees en hun leidinggevenden

Hella van den Elshout