Workshops voor wethouders, burgemeesters en raadsleden als ondersteuning bij het integer uitoefenen van hun taak.

politiek-moreel-beraad-filosofieIntegriteit
Als lokale bestuurders en raadslid hoor je je aan de wet te houden, dat weet je, bovendien ken je je gedragscode. Tegelijkertijd weet je dat er een grijs gebied is dat niet beschreven wordt door de wet of je gedragscode. Precies daar komt het aan op je zelfstandig oordeel. Je beseft dat het zinnig is om zo nu en dan samen te onderzoeken en te bevragen hoe te moet handelen in situaties die niet meteen helder zijn. Wat kan wel, wat kan niet als je geloofwaardig je functie uitoefent? Wat is je rol naar burgers? Wanneer en hoe spreek je elkaar aan, niet alleen om daar direct consequenties aan te verbinden, maar om ervan te leren, om scherper te krijgen wat er van je verwacht wordt en vooral; hoe je samen zorg draagt voor een integer bestuur.

Ik bied met Moreel Beraad een manier om bestuurlijke integriteit samen te doordenken en daarmee het thema actief op de politieke agenda te laten staan. 

Inhoudelijk debat.
Er ligt een inhoudelijk lastige en polariserende kwestie op tafel. Je voert debatten, maar dat brengt iedereen verder uit elkaar, terwijl niemand dat echt wil. Je voelt een dubbele opdracht, je wilt zorgvuldig met elkaar nadenken en je wilt de belangen van je partij steunen. Je staat voor die uitgangspunten en je kunt van daaruit alert het debat te voeren, maar je zou er ook op een andere manier over willen praten, meer met elkaar onderzoeken wat mogelijk is. Hoe vind je elkaar in een ander soort gesprek? Dan heb je een gespreksleider nodig die de vragen anders stelt, andere denk en gespreksopdrachten geeft, je uit de debathouding haalt. Ik kan dat begeleiden.

Gewerkt met burgemeesters, wethouders, griffiers en raadsleden van gemeentes, gedeputeerden van provincies. Verder met leidinggevenden van ministeries en met UNESCO.