Hella van den Elshout

Ik ben een senior in mijn vak, met ruime ervaring (sinds 1995) als trainer in praktische filosofie in organisaties, voornamelijk voor de overheid, zorg en onderwijs. Daar waar het lastig wordt zet ik een stap terug, schorten we de eerste oplossingen en meningen op, om een vraag van allerlei kanten te onderzoeken. Daarvoor werk ik vanuit een combinatie tussen de methodiek moreel beraad verfijnd door de methode van het socratisch gesprek. Ik luister scherp, vraag door, ik maak concreet, open nieuwe perspectieven, kortom, ik  zet aan tot onderzoek. En ik zorg dat iedereen meedoet.

Daarbij kan ik met teams van ieder organisatieniveau werken. Je vindt in mij iemand die weet waar ze het over heeft, die goed afstemt op de personen waarmee ze werkt, toegankelijk is, vertrouwelijk werkt en plezier heeft in wat ze doet…

Ik bespreek graag wat je zoekt en wat je vraag is rond moreel beraad, filosofie, socratische dialoog, werken aan integriteit, of begeleiding in schrijven.

 Mijn korte biografie:

Geboren 1963, filosofie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Na mijn afstuderen ben ik vijf jaar in de Franse Pyreneeën gaan wonen. Ik heb daar een ruïne -met 13 hectaren eromheen + enkele bijgebouwen- opgebouwd en het geheel gerund als wandelpension. Bouwen, koken, schoonmaken, wandeltochten uitzetten, gidsen. Een kwestie van flink aanpakken en bezinnen tegelijkertijd.

Terug in Nederland wilde ik alleen nog maar praktisch met filosofie aan de slag. Ik kwam terecht in een pioniersgroep van filosofen, waarmee ik samen de methode van socratische gesprekken ontwikkelde. Aan die zorgvuldige, systematische en verhelderende manier van gesprekken voeren heb ik mijn hart verloren en de methode blijft een inspiratiebron voor al mijn huidige werk.

Tegelijkertijd heb ik enkele jaren de landelijke onderzoekschool ethiek gecoördineerd aan de Vrije Universiteit, een school voor maatschappelijk relevante ethisch onderzoek. Kort daarna ben ik door Nijenrode University- European Institute for Business Ethics opgeleid en gecertificeerd als trainster moreel beraad.

Sindsdien heb ik in vele sectoren met mijn workshops mogen werken. Zie daarvoor de menubalk onder ‘sectoren’.

 

Het socratisch gesprek

Meedenkers II - Het socratisch gesprekDAMON 2003

Artikel: “Het socratische en de regels: wanneer is een gesprek socratisch en wanneer niet?”
In dit artikel licht ik toe wat de voorwaarden voor een socratisch gesprek zijn. De nadruk ligt niet zozeer op wat we kunnen doen, maar op dat wat we beter kunnen laten. Juist door die afbakening ontstaat er ruimte voor vrijheid, voor onderzoek en herijken van ideeën.

Morele Oordeelsvorming en de Integere Organisatie

DAMON 2006

Artikel: “Integriteit van het morele oordeel als streven naar consensus”
In dit artikel laat ik een methode zien om in een gesprek om te gaan met verschillen in oordelen over wat moreel juist is in een concrete situatie. Ik illustreer die methode aan de hand van een gesprek met een Raad van Toezicht van een instelling voor beschermd wonen van ex-psychiatrische patiënten.

Jonge Denkers Over Grote Religies

VoorkantTen Have i.s.m. Dagblad Trouw 2008

Deze serie van zes boeken (christendom, boeddhisme, islam, hindoeïsme, jodendom en nieuwe spiritualiteit) is geschreven in samenwerking met vijf collega filosofen. Het was de opdracht aan ieder van ons, om een van de zes grote levensbeschouwingen -en dan wel een waar jezelf niet toe behoort- te bespreken vanuit filosofische vragen. Ik heb het deel over jodendom geschreven. In dit boek benader ik jodendom vanuit de focus op taal, tekst en leren. Ik doe dat op basis van eigen studie als wel op basis van interviews.

Dit boek is te bestellen voor € 7,50, inclusief verzendkosten. Zend mij daarvoor svp een e-mail.

Pioniers in de Praktische filosofie

ISVW (Internationale School voor Wijsbegeerte) 2014

Interview met: Hella van de Elshout De ondraaglijkheid van het vastleggen

De achterflap meldt: “In dit boek komen de pioniers van de praktische filosofie in Nederland en Vlaanderen aan het woord. Ze leggen uit hoe ze de filosofie inzetten om prangende vragen te stellen en concrete adviezen te geven aan privépersonen, organisaties en overheden. Een ding hebben hun verhalen gemeen. Ooit waren ze verwonderd. Ze werden geraakt door de schoonheid van helder denken, gingen filosofie studeren en trokken vervolgens met hun kennis de wereld in. Daar vonden ze een steeds groter publiek.”

Verdere interviews met: Tinneke Beeckman, René Gude, Ton Derksen, Erik Boers, Alicja Gescinska, Harm van der Gaag, Jos Kessels, Laurens Knoop, Miriam Van Reijen, Kristof Van Rossem, Hans Bolten, Eddy Strauven en Rob Wijnberg.