Mijn publicaties

Het socratisch gesprek

DAMON 2003

Artikel: “Het socratische en de regels: wanneer is een gesprek socratisch en wanneer niet?”
In dit artikel licht ik toe wat de voorwaarden voor een socratisch gesprek zijn. De nadruk ligt niet zozeer op wat we kunnen doen, maar op dat wat we beter kunnen laten. Juist door die afbakening ontstaat er ruimte voor vrijheid, voor onderzoek en herijken van ideeën.

 

Morele Oordeelsvorming en de Integere Organisatie

DAMON 2006

Artikel: “Integriteit van het morele oordeel als streven naar consensus”
In dit artikel laat ik een methode zien om in een gesprek om te gaan met verschillen in oordelen over wat moreel juist is in een concrete situatie. Ik illustreer die methode aan de hand van een gesprek met een Raad van Toezicht van een instelling voor beschermd wonen van ex-psychiatrische patiënten.

 

Jonge Denkers Over Grote Religies

Ten Have i.s.m. Dagblad Trouw 2008

Deze serie van zes boeken (christendom, boeddhisme, islam, hindoeïsme, jodendom en nieuwe spiritualiteit) is geschreven in samenwerking met vijf collega filosofen. Het was de opdracht aan ieder van ons, om een van de zes grote levensbeschouwingen -en dan wel een waar jezelf niet toe behoort- te bespreken vanuit filosofische vragen. Ik heb het deel over jodendom geschreven. In dit boek benader ik jodendom vanuit de focus op taal, tekst en leren. Ik doe dat op basis van eigen studie als wel op basis van interviews.

Dit boek is te bestellen voor € 7,50, inclusief verzendkosten. Zend mij een e-mail met het postadres.

 Voorkant

 

Pioniers in de Praktische filosofie

ISVW (Internationale School voor Wijsbegeerte) 2014

Interview met: Hella van de Elshout De ondraaglijkheid van het vastleggen

De achterflap meldt: “In dit boek komen de pioniers van de praktische filosofie in Nederland en Vlaanderen aan het woord. Ze leggen uit hoe ze de filosofie inzetten om prangende vragen te stellen en concrete adviezen te geven aan privépersonen, organisaties en overheden. Een ding hebben hun verhalen gemeen. Ooit waren ze verwonderd. Ze werden geraakt door de schoonheid van helder denken, gingen filosofie studeren en trokken vervolgens met hun kennis de wereld in. Daar vonden ze een steeds groter publiek.”

Verdere interviews met: Tinneke Beeckman, René Gude, Ton Derksen, Erik Boers, Alicja Gescinska, Harm van der Gaag, Jos Kessels, Laurens Knoop, Miriam Van Reijen, Kristof Van Rossem, Hans Bolten, Eddy Strauven en Rob Wijnberg.