Opleiding gespreksleider Moreel Beraad

Moreel Beraad  wordt steeds vaker in professionele omgevingen ingezet om lastige keuzes gestructureerd te doordenken en te bespreken.  Jij wil zelf leren om een MOREEL BERAAD te begeleiden. Dat is een meesterzet! Ik bied daarvoor een korte opleiding aan van vier bijeenkomsten.

Doelgroep: Deze opleiding van vier middagen richt zich op deelnemers die binnen hun eigen organisatie morele beraden willen begeleiden, met een team, of een-op-een. De opleiding is praktisch opgezet, we werken vanuit concrete casussen. Daarnaast krijg je relevante filosofische context om jouw bagage te vergroten. De opleiding biedt ook inzicht in de mogelijke valkuilen, om deze vanuit de rol als begeleider moreel beraad te voorkomen. De opleiding is een ‘stoomcursus’: praktisch gericht, alleen theorie waar het de didactiek versterkt, geen onnodige uitweidingen, kort en krachtig. Leren door ervaren. Deelnemers evalueren dat als motiverend, leerzaam en prettig.

Opbrengst: Na deze opleiding ben je in staat om een Moreel Beraad in jouw organisatie te begeleiden. Je krijgt het goed in de vingers door te oefenen en/of deel te nemen aan opvolgende intervisiebijeenkomsten.

Niveau: Hbo+ denk/werkniveau, van deelnemers wordt verwacht dat zij eerder met groepen  hebben gewerkt, omdat het voor een groep staan en omgaan met groepsprocessen een vaardigheid is die verondersteld wordt.

Ook in 2024 geef ik deze opleiding een aantal maal INCOMPANY.  Wil jij dat ook voor jouw organisatie? Dat kan. Informeer naar de mogelijkheden.

PRAKTISCHE INFO

Tijdinvestering:    Vier opleidingsmiddagen en twee tussenopdrachten

Deelnemers            Aantal: 6 –  8 veel persoonlijke aandacht!

PE punten                32  + deelname certificaat

Vraag me per mail of telefoon naar het programma en de kosten.

Bij aanvang van de opleiding krijgen de deelnemers een werkboek met alle relevante inhoudelijke informatie.

 

Vervolg:  in deze korte opleiding leer je om een moreel beraad te begeleiden. Iedereen maakt een ander leerproces door, daarom bied ik een vervolgaanbod  in de vorm van intervisie. Zo kun jij vanuit je eigen behoefte en op jouw maat je leerproces verdiepen  

WELKOM.  Deze korte en krachtige opleiding heb ik met veel plezier gegeven aan medewerkers van een ministerie, aan een groep vertrouwenspersonen, aan coaches, leidinggevenden van gemeentes, artsen, docenten van een universiteit, HRM adviseurs, medewerkers van een woningbouwcorporatie, van een waterschap en medewerkers van een jeugdhulp/onderwijs organisatie.